Domov
Cenník
Kontakt
Galéria

Stacionárne čerpadlo

Offline cenník

Práca čerpadla 1 hod. 58,00,- €
Doprava čerpadla 1 km 1,10,- €
Použitie rozbehového prípravku 1 ks 16,00,- €
Použitie nad 30 bm dopravných hadíc DN 65 1 bm/deň 1,00,- €
Použitie nad 30 bm dopravných hadíc DN 100 1 bm/deň 1,60,- €
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe 30,00,- €

Na tomto mieste si môžte do Vášho PC stiahnúť aktuálnu verziu cenníka s ponukou našich služieb. Na prezeranie je potrebný MS Excel.

Prevziať cenník
Čas práce čerpadla sa účtuje
od príjazdu na stavbu do odjazdu zo stavby.
Za prácu čerpadla sa účtuje minimálne každá začatá 1/4 hodina.
Doprava čerpadla sa účtuje
zo stanovišťa čerpadla na Staviteľskej ul. v Bratislave
na stavbu a späť.
Všetky práva vyhradené (c) Alvet, spol. s r.o. Súhvezdná 10, 821 02 Bratislava | soth.sk |